AnunţuriInformaţiiTarife pentru irigaţii

   Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/29 septembrie 2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).

 

Anunt public - 27 iunie 2016

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

A.N.I.F.- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DOBROGEA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Refacerea capacitaţii de funcţionare a amenajării de desecare din incinta îndiguită Ciobanu - Gârliciu, afectată de inundaţiile din 2010”, judeţul Constanţa propus a fi amplasat în comuna Ciobanu, sat Ciobanu, extravilan – zona îndiguită, judeţul Constanţa. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa - str. Unirii, nr. 23, Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13 şi la sediul A.N.I.F. FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DOBROGEA din municipiul Constanţa, Str. Zburătorului, nr. 4, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa - str.Unirii, nr.23, Constanţa, judeţul Constanţa, între orele 9-13.

Informaţii
Campania de irigaţii 2016

 

Raport de activitate a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru anul 2014

Raport de activitate a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru anul 2013