IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Anunţuri pentru posturi scoase la concurs

20 martie 2019
Rezultatele finale la examenul de promovare sustinut pentru promovarea în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Unitații de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timis Mures Inferior
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier II la Serviciul PIEPAC din cadrul Unitații de Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale de I.F. Prahova și rezultatele la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție de muncitori calificați din cadrul Unitații de Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de referent IA la Compartimentul IT din cadrul Unitații de Administrare Călărași a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție de muncitori calificati din cadrul Unitații de Administrare Ialomița Mal Drept și Unității de Administrare Ialomița Mal Stâng ale Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița Călmățui, rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție de șofer I la Biroul Administrativ și de consilier II la Serviciul Plan, Exploatare, Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare sustinut pentru promovarea în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timis Mures Inferior
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul PEP din cadrul Unitații de Administrare Sălaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa Somes
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unitații de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre Jiu, rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de referent IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre Jiu
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificați la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul Unității de Administrare Bacău a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de inspector de specialitate IA și de consilier IA la Serviciul Plan - Exploatare Patromoniu din cadrul Unității de Administrare Bacău a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de consilier IA la Serviciul Plan - Exploatare Patromoniu din cadrul Filialei Teritoriale de IF Prahova
Rezultate aici
Rezultatele la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificați la Compartimentul - Exploatare Persoanal din cadrul Filialei Teritoriale de IF Prahova
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ și de consilier IA la Serviciul PIEPAC din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de IF Mureș - Oltul Mijlociu
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție de muncitori calificați la Compartimentul Personal Exploatare, de inspector SSM, PSI la Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman Neajlov
Rezultate aici

19 martie 2019
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de referent IA la Compartimentul Informatic și de arhivar la Biroul Administrativ din cadrul a Filialei Teritoriale de IF Dobrogea, rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitori calificati din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord și Unității de Administrare Constanța Sud ale Filialei Teritoriale de IF Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de conducere de sef birou la Biroul Contabilitate și de șef birou la Biroul Buget Prrogonoze din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitor calificat I în cadrul Unității de Administrare Vâlcea a Filialei Teritoriale de IF Olt Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacantede executie de Consilier I la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de IF Olt Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitori calificati din cadrul Unității de Tulcea a Filialei Teritoriale de IF Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de subinginer IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de IF Somes Cris
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, de consilier IA la Compartimentul Informatică și de muncitor calificat din cadrul Filialei Teritoriale de IF Tisa Somes
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificati - electromecanici - din cadrul Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificati - agenți hidro -din cadrul Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții și Contracte și de muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Hunedoara a Filialei Teritoriale de IF Mureș Oltul Mijlociu
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de de muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Buzău Moldova Sud, rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție de muncitori calificați la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Buzău a Filialei Teritoriale de IF Buzău Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de de muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Giurgiu a Filialei Teritoriale de IF Teleorman Neajlov
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificați la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificați la Compartiementul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Olt Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de IF Prahova
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Serviciul TIAC, de consilier IA la Biroul Administrativ și de muncitori calificați la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Serviciul TIAC, și de muncitori calificați la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ din cadrul Unității de Administrare Neamț a Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier I la Serviciul TIAC și arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Rezultate aici

18 martie 2019
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unitatii de Administrare Calarasi a Filialei Teritoriale de IF Ialomita Calmatui
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, de consilier IA la Serviciul TIAC, de consilier IA la Serviciul PEP din cadrul Unitatii de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de IF Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitori calificați la Compartimentul Personal exploatare și de Inspector de specialitate la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu la din cadrul Unitatii de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de IF Timis Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitori calificați I la Compartimentul Personal Exploatare la din cadrul Filialei Teritoriale de IF Arges Dambovita
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de consilier I la Serviciul PEP, consilier debutant la Compartimentul Personal Exploatare și de consilier IA la Serviciul TIAC la din cadrul Filialei Teritoriale de IF Timis Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultate selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Unității de Administare Covasna a Filalei Teritoriale de IF Mures Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturile contractuale vacante de executie de muncitor calificat I din cadrul Unității de Administare Valcea a Filialei Teritoriale de IF Olt Dunare
Rezultate aici

15 martie 2019
Rezultatele la examenul de promovare la examenul sustinut pentru promovarea în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timis Mures Inferior
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de referent IA la Biroul Operational din cadrul Unitatii de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unitatii de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie de consilier IA (2 posturi) la Serviciul PIEPAC din cadrul Unitatii de Administrare Bistrita Nasaud a Filialei Teritoriale de IF Tisa Somes
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare la examenul sustinut pentru promovarea în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timis Mures Inferior
Rezultate aici

14 martie 2019
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de referent IA la Compartimentul I.T. din cadrul Unității de Administrare Călărași a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier II la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, șofer la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui și muncitori calificați din cadrul Unității de Administrare Ialomița Mal Drept și Unității de Administrare Ialomița Mal Stâng a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele finale la examnul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Buzău - Moldova Sud;
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de consilier IA la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de Consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, Consilier IA la Compartimentul Informatică, Muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Tisa Somes
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Galati a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier IA la Serviciul T.I.A.C., consilier IA la Biroul Adminitrativ si muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de consilier IA la Serviciul TIAC și muncitori calificati la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unitatii de Administrare Botosani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Unitatii de Administrare Neamt a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de consilier I la Serviciul TIAC și arhivar la Serviciul Administrativ din cadrul Unitatii de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul Unitatii de Administrare Bacau - FTIF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA si consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unitatii de Administrare Bacau - FTIF Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector SSM, PSI IA la Compartimentul SSM, PSI, consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu , muncitor calificat (13 posturi: 10 posturi electromecanic,1 post electromecanic IV, 2 posturi agent hidrotehnic) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Teleorman Neajlov
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de Consilier IA la Serviciul Plan, Investilii, Exploatare, Patrimoniu, Achizitii, Contracte din cadrul Unității de Administrare Maramureș a Filiaiei Teritoriale de IF Tisa-Someș
Rezultate aici

13 martie 2019
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Argeș - Dâmbovița
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de referent IA la Compartimentul Informatic, referent I, arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea și rezultatele la proba practică pentru posturile contractual vacante de muncitori calificați din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud și Unitatea de Administrare Constanța Nord
Rezultate aici
. Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier II la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte și muncitor calificat (5 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier debutant din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de subinginer IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de subinginer IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Cr7. Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de consilier IA la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Carei a Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (6 posturi) ompartimentul Personal Exploatare ompartimentul Personal Exploatare ompartimentul Personal Exploatare la Compartimentul Personal Exploatare și inspector de specialitate IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Arad Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare și consilier IA (2 posturi) la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Huneodara a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier I la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier debutant (2 posturi) ompartimentul Personal Exploatare ompartimentul Personal Exploatare ompartimentul Personal Exploatare la Compartimentul Personal Exploatare și consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj și muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Rezultate aici

12 martie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (7 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Buzău - Moldova Sud și muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Buzău a Filialei Teritoriale de I.F. Buzău - Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la examenele de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Buzău Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Plan, Exploatare, Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Sălaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat I din cadrul Unității de Administrare Vâlcea a Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și referent IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (6 posturi) din cadrul Unității de Administrare Călărași a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contrcate și consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (29 posturi) și consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ și consilier IA la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de muncitor calificat (12 posturi) din cadrul Unității de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
ERATĂ la anunțul privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat - agenți hidrotehnici din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară, publicat în data de 12.03.2019
Anunt aici

11 martie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier I la Serviciul Gestionare Proiecte Fonduri Europene din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de Muncitor calificat (9 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de inspector SSM,PSI la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat (13 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman - Neajlov
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de consilier IA la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Maramureș a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat la Comapartimentul Personal Explotare din cadrul Unității de Administrare Giurgiu a Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman - Neajlov
Rezultate aici

08 martie 2019
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier II la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Ialomița Mal Stâng și Unității Ialomița Mal Drept a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de șofer I la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de referent IA la Compartimentul I.T. din cadrul Unității de Administrare Călărași a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui;
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de referent IA la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier debutant la Serviciul Plan - Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman Neajlov
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA (2 posturi) la Biroul Serviciul PIEPAC din cadrul Unității de Administrare Bistrița - Năsăud a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici

07 martie 2019
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef Serviciu la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Rezultatul final la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord a Fililalei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud a Fililalei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Covasna a Fililalei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul Unității de Admnistrare Bacău a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale vacante de execuție de consilier IA și inspector de specialitate IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Admnistrare Bacău a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
ERATĂ la anunțul de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Hunedoara a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu, publicat în data de 22.02.2019
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, consilier IA la Compartimentul Informatic și muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici

06 martie 2019
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de referent IA la Compartimentul Informatic, referent I și arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud și Unității de Administrare Constanța Nord a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre-Jiu
Rezultate aici
RRezultatele la examenele de promovare în grade imediat superioare din cadrul a Fililalei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier IA la Biroul Administrativ și muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ din cadrul Unității de Administrare Neamt a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA și muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier I la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și arhivar la Biroul Administrariv din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici

05 martie 2019
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat I (5 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre și muncitor calificat I (2 posturi) la Compartimentul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Vâlcea a Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud a Fililalei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA la Compartimentul I.T. și muncitor calificat I din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Mureș-Oltul Superior
Anunt aici
Rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef Serviciu la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici

04 martie 2019
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de inspector de specialitate IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat I (6 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timiș Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administare Călărași a Fililalei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier I la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier debutant (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare și consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici

01 martie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de conducere de șef birou la Biroul Buget - Prognoze și șef birou la Biroul Contabilitate din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Bacău Fililalei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Sibiu Fililalei Teritoriale de I.F. Mureș-Oltul Mijlociu
Rezultate aici
Rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre-Jiu
Rezultate aici

28 februarie 2019
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Tulcea Fililalei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare (muncitori calificați) din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare (consilier) din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Dâmbovița și Filialei Teritoriale de I.F. Argeș - Dâmbovița
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare (muncitor calificat) din cadrul Unității de Administrare Salaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare (consilier) din cadrul Unității de Administrare Salaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Neamț a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici

27 februarie 2019
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Unității de Administrare Covasna a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unitatii de administrare Giurgiu a Fililalei Teritoriale de I.F. Teleorman - Neajlov
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Rezultate aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru postul contractual vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
ERATĂ la anunțul de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova, publicat în data de 22.02.2019
Anunt aici

26 februarie 2019
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității Centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Vâlcea a Fililalei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici

25 februarie 2019
Rezultatul obținut la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în gradul imediat superior celui deținut din cadrul Fililalei Teritoriale de I.F. Buzău Moldova Sud și din cadrul Unității de Administrare Buzău a Filialei Teritoriale de I.F. Buzău Molova Sud
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (6 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Călărași a Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Anunt aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre-Jiu
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Carei a Filialei Teritoriale de I.F. Someș-Criș
Rezultate aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul a Filialei Teritoriale de I.F. Someș-Criș
Rezultate aici
ERATĂ la anunțul de concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte și consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu, publicat în data de 22.02.2019
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Someș-Criș
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de referent IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre-Jiu; muncitor calificat (24 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj; consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și muncitor calificat (9 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F: Dunăre - Jiu
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Neamț a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici

22 februarie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Salaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa-Someș
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate, consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și muncitor calificat (12 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat I (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Argeș - Dâmbovița
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte și muncitor calificat I (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Hunedoara a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului ontractual vacant de execuție de subinginer la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier II la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte și muncitor calificat (5 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (7 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Buzău - Moldova Sud; muncitor calificat I (3 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Buzău a Filialei Teritoriale de I.F. Buzău - Moldova Sud
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier debutant la Compartimentul Informatic din cadrul Unității de Administrare Satu Mare Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat I (6 posturi) din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Prahova
Anunt aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul Achizitii Contracte-Functionare și Întretinere din cadrul unității centrale a ANIF
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Biroul Operațional și inspector de specialitate IA la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Carei Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare și muncitor calificat IV (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare; muncitor calificat (19 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Brăila Nord și muncitor calificat (18 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Brăila Sud a Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte și consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Anunt aici

21 februarie 2019
Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul Achizitii Contracte-Investiții din cadrul unității centrale a ANIF
Rezulatate aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și referent I la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat (20 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Giurgiu a Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman-Neajlov
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier II la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, șofer la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui, muncitor calificat (18 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Ialomița Mad Drept și muncitor calificat (5 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Ialomița Mal Stâng
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman Neajlov
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară
Anunt aici

20 februarie 2019
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de inspector de specialitate IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul Unității de Administrare Bacău a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de muncitor calificat (9 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Bistrița - Năsaud a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Compartimentul Informatic, consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate și muncitor calificat (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Anunt aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul Achizitii Contracte-Functionare și Întretinere din cadrul unității centrale a ANIF
Rezulatate aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de inspector IA la Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă, consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat (13 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman-Neajlov
Anunt aici

19 februarie 2019
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte; consilier IA la Biroul Administrativ și muncitor calificat (5 posturi) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier I la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA (2 posturi) la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Unității de Administrare Neamț a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de muncitor calificat I (3 posturi) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
ERATA la anunțul publicat în data de 18.02.209 pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de referent IA la Compartimentul Informatic, referent I și arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea și muncitori calificați din cadrul Unităților de Administrare Constanța Sud și Constanța Nord a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Plan, Investiții, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Maramureș a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Anunt aici

18 februarie 2019
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de referent IA la Compartimentul Informatic, referent I și arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea și muncitori calificați din cadrul Unităților de Administrare Constanța Sud și Constanța Nord a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de inspector de specialitate IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat I (6 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timiș Mureș Inferior
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomița - Călmățui
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de muncitor calificat I (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Vâlcea a Filialei Teritoriale de I.F. Olt-Dunăre
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de muncitor calific at I (5 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt-Dunăre
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de consilier I la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier debutant (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare și consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Anunț examene de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Anunt aici

15 februarie 2019
Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Serviciul Tehnic, Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Mehedinți a Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici

14 februarie 2019
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Argeș - Dâmbovița
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Sălaj a Filialei Teritoriale de I.F. Tisa - Someș
Anunt aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef serviciu la Serviciul Achizitii Contracte-Functionare si Intretinere din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Bacău a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici

13 februarie 2019
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Tulcea a Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Nemaț a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunț examen de promovare în grade sau trepte imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Suceava a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Anunt pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt Dunăre
Anunt aici