IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje (CNRID)

Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje (CNRID)

pagină actualizată în 15 decembrie 2008

Situaţia juridică

Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje (CNRID) reprezintă România ca membru în Comisia Internaţională pentru Irigaţii şi Drenaje (ICID) - organizaţie internaţională neguvernamentală cu statut consultative pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite.

CNRID a fost înfiinţat ca organizaţie neguvernamentală prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 899/1 iulie 1958. În anul 1959, în cadrul celei de a 10-a Şedinţe a Comitetului Executiv al Comisiei Internaţionale pentru Irigaţii şi Drenaje, ce a avut loc la Canberra - Australia, la solicitarea scrisă a autorităţilor române, România a fost primită ca membru al ICID prin acest Comitet Naţional.

După anul 1990, România şi-a păstrat statutul de membru al ICID, cu plata cotizaţiei anuale şi dreptul de a participa prin CNRID, la acţiunile şi activităţile acesteia. Pe plan intern , CNRID este consultant de specialitate în domeniul îmbunătăţirilor funciare, pentru conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale (MADR).

CNRID are statut propriu, aprobat de către Adunarea generală a acestuia şi de conducerea MADR.

Sediul actual al CNRID este în Şos. Olteniţei, nr. 35-37, Sector 4 la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare"-S.A. Telefon : 021/3323055 ;Fax 021/3322183 ,E-mail : centrala @anif.ro ;www.anif.ro

Scopul şi obiectivele principale ale CNRID

Scopul principal al CNRID este acela de a contribui la asigurarea progresului permanent al activităţilor de studii, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de irigaţii, drenaje şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare, de dezvoltare rurală şi de protecţie a mediului. Deasemenea, CNRID sprijină dezvoltarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în România şi favorizează cooperarea tehnică internaţională în domeniu.

Obiectivele principale ale CNRID sunt:

 • Cercetarea, colectarea şi folosirea de documente şi informaţii din ţară şi străinătate ce au legătură cu scopul prevăzut, în interesul membrilor săi.
 • Organizarea de seminarii, congrese şi conferinţe;
 • Redactarea, publicarea şi difuzarea de documente tehnico-ştiinţifice;

 • Participarea la activităţile Comisiei Internaţionale pentru Irigaţii şi Drenaje prin prezentarea de comunicări şi rapoarte, după caz, la congresele mondiale, conferinţele regionale, colocviile şi seminariile ştiinţifice precum şi la analize în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor tehnice;

 • Difuzarea în România la membrii CNRID a publicaţiilor ICID.
 • Stabilirea de relaţii de cooperare cu alte Comitete Naţionale ale ICID.

Componenţa şi structura CNRID

La activităţile CNRID participă persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi în alte domenii înrudite, care sunt interesate de scopul şi obiectivele acestuia, aderă de bunăvoie şi îşi achită regulat cotizaţia anuală stabilită de Adunarea generală.

Adeziunea/Cererea tip de aderare este cea alăturată.
Structurile CNRID sunt: Adunarea generală, Consiliul director, Biroul executiv (preşedinte, vicepreşedinţi, secretar) şi comisia de cenzori. Activitatea curentă a CNRID este asigurată de un secretar executiv şi un contabil.

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Drepturi: să beneficieze de orice serviciu furnizat de Comitet (publicaţii, informaţii) ; să participe la Adunările generale şi să fie aleşi în organele de conducere ale Comitetului ; să participe la manifestările tehnico-ştiinţifice de specialitate ; să se retragă din Comitet.

Obligaţii: să achite cotizaţia anuală ; să-şi aducă aportul la acţiunile şi activităţile Comitetului ; să susţină interesele Comitetului ; să respecte prevederile Statutului ; să îndeplinească hotărârile Adunării generale.

Pierderea calităţii de membru

Calitatea de membru se pierde : prin renunţare de bună voie notificată la secretariatul Comitetului, înainte de 30 aprilie al acelui an ; prin demitere impusă de Consiliul de Conducere în cazul de neplată a cotizaţiei pe timp de 2 ani consecutivi ; în cazul de dăunare a intereselor morale şi materiale ale Comitetului.

Resurse

Potrivit prevederilor din Statut, resursele CNRID sunt constituite în principal de la bugetul de stat - pentru plata cotizaţiei şi participarea la întrunirile Comisiei Internaţionale pentru Irigaţii şi Drenaje şi din cotizaţii ale membrilor săi - pentru funcţionarea internă a acestuia.
În situaţiile în care sunt ofertanţi de donaţii şi sponsorizări, acestea vor fi folosite pentru dezvoltarea activităţii CNRID. Alte resurse sunt : venituri realizate din activităţi directe, reclamă şi publicitate, dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile.

Poziţia României în cadrul ICID

România, prin Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje, a fost cel de-al 45-lea membru în anul aderării 1959.

La data înfiinţării CNRID, suprafeţele de terenuri amenajate în România erau de numai 137.000 Ha la irigaţii şi sub 500.000Ha la desecări- drenaj.
La nivel mondial, în acelaşi an, suprafeţele amenajate pentru irigaţii erau sub 120 milioane Ha. În anii care au urmat, şi mai cu seamă în perioada 1970-2000, lucrările de irigaţii şi drenaj ( înţelegând şi desecarea apelor de la suprafaţa terenurilor) au luat o amploare deosebită

România, prin suprafeţele amenajate pentru irigaţii, se situează între primele ţări din Europa şi din lume ca mărime a suprafeţei amenajate dar şi ca procent din suprafaţa geografică aferentă şi suprafaţă raportată la numărul de locuitori.

România, prin CNRID, a menţinut şi menţine permanent relaţiile cu ICID şi numeroase comitete naţionale şi beneficiază de posibilităţi de informare tehnică şi de participare la întruniri internaţionale de specialitate.

Principalele manifestări ştiinţifice internaţionale sub egida ICID

Anul 2003

Al 2-lea Congres internaţional privind managementul bazinelor hidrologice pentru alimentarea cu apă: 29 iunie-2 iulie 2003, New York, SUA.

 • Al 9-lea workshop internaţional de drenaj: 10-13 septembrie, Utrecht, Olanda.
 • Workshop internaţional privind determinarea evapotranspiraţiei prin teledetecţie, pe suprafeţe mari, în agricultura irigată: 17 septembrie,, Montpellier, Franţa.
 • A 20-a Conferinţă regională europeană pentru irigaţii şi drenaj: 17-19 septembrie ,, Montpellier, Franţa.
 • Workshop internaţional privind tehnologii şi metode îmbunătăţite în irigaţii: cercetare, realizare şi verificare; 18-19 septembrie Montpellier, Franţa.
 • A 54-a Şedinţă anuală a Comitetului Executiv Internaţional (ICE) al Comisiei Internaţionale pentru Irigaţii şi Drenaj (ICID): 14-19 Septembrie , Montpellier, Franţa.

Anul 2004

 • A 2-a Conferinţă Regională pentru Asia, Echuca/Moama, Australia, 14-17 martie .
 • A 55-a întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Moscova, Rusia, , 1-8 sept.
 • Prima Conferinţă Regională Africană, Cairo, Egipt,, septembrie.

Anul 2005

 • A 56-a întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID şi al 19-lea Congres ICID, Beijing, China.
 • A 21-a Conferinţă Regională Europeană, Frankfurt-Germania, Hubitzer-Polonia.

Anul 2006

A 57-a întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Kuala Lumpur, Malaysia.

Anul 2007

 • Al 22- a Conferinţă Regională Europeană , Pavia şi Roma-Italia, 3-8 septembrie.
 • A 58-a întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Sacramento, SUA, 30 Septembrie – 05 Octombrie.

Anul 2008

 • Al 20-lea Congres Internaţional pentru Irigaţii şi Drenaj, Lahore ,Pakistan, Octombrie,
 • A 59-a întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Lahore, Pakistan, Octombrie.
 • Al 10-lea Workshop Internaţional pentru Drenaj, Helsinki – Finlanda şi Tullinn – Estonia, 06-11 Iulie.

Anul 2009

 • A 60-a Întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Abuja – Nigeria.
 • A 2-a Conferinţa Regională Africană, Abuja – Nigeria.
 • A 23-a Conferinţă Regională Europeană ICID, Lviv – Ucraina
 • A 5-a Conferinţă Regională Asiatică ICID, New Delhi, India .
 • Al 5-lea Forum Mondial al Apei, Turcia (martie).

Anul 2010

 • A 61-a Întrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID, Djakarta – Indonesia.
 • A 6-a Conferinţă Regională Asiatică ICID, Djakarta – Indonesia.

Anul 2011

 • A 62-a Intrunire a Comitetului Executiv Internaţional al ICID.

 • A 24-a Conferinţă Regională Europeană ICID, Olanda.
 • Al 21-lea Congres Internaţional pentru Irigaţii şi Drenaje, Teheran, Iran.
 • Membrii CNRID care doresc să participe la oricare dintre manifestările ştiinţifice organizate sub egida ICID, pot lua informaţii şi relaţii utile de la CNRID prin poştă, telefon, fax sau direct la sediul acestuia.

 

N O T I C E

Attn.: CNRID Members

Weather conditions specifically heavy rainfalls and very low temperatures during winter season, as well as low rainfall and excessive high temperatures during spring and summer seasons, had an adverse impact on crops development and yields level.

Actual draught in most Romanian regions is estimated to severely affect the agriculture and environment, in the next coming years, and that would adversely influence the population life standard and health status.
Aiming to support State concerned authorities, at both local and central level, as well as farmers, in considering and applying appropriate timely measures to avert and fight against draught effects, the Board of CNRID sends the following

M E S S A G E

To all its collective and individual members:

- Review everything that needs to be done at local level, over the area where you work, concerning the possibility to use any water source in a more efficient manner to irrigate the crops, to cover human and rural household needs;
- Urge and support farmers offering them technical support, through own and easy means, to apply measures required to efficiently and rationally use water in agriculture;
- Submit to Board of CNRID your proposals and ideas which might ground and support a national action plan against drought effects, on medium and long term;
- Sustain and support partnerships between farmers and service providers, to efficiently use irrigation water in respect of environment protection, on medium and long term, and to upgrade and operate irrigation schemes, on medium and long term;
- Adapt properly your own activity considering the draught conditions, on purpose to rationally use water and to decrease draught impact on the environment.

Board of CNRID