IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Anunţuri pentru posturi scoase la concurs

16 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 august 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și la ora 12:30, proba scrisă a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Argeș
Detalii concurs

15 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 06 august 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier debutant la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș
Detalii concurs

12 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 05 august 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de referent IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu
Detalii concurs

11 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 05 august 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de șef serviciu la Serviciul Plan - Exploatare Patrimoniu și în data de 06 august 2019, a trei posturi vacante de execuție de natură contractuală de inspector de specialitate IA la Compartimentul Personal Exploatare, consilier IA la Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, PSI, muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 02 august 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, în data de 26 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, pentru postul de referent debutant la Compartimentul de Reglementare a Organizațiilor de I.F., Protecția Mediului din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

10 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 01 august 2019, ora 11:00, proba practică, a două posturi vacante de execuție de natură contractuală de muncitor calificat la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj a Filialei Teritoriale de Îmbunătăți Doljri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 01 august 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de arhivar la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăți Funciare Călărași
Detalii concurs

08 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 29 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a două posturi vacante de execuție de natură contractuală de consilier debutant la Serviciu Financiar Contabilitate și muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Botoșani
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 iulie 2019, ora 11:00, proba scrisă, a cinci posturi vacante de execuție și conducere de natură contractuală de șef Birou la Biroul Financiar Contabilitate, subinginer IA, referent IA, muncitor calificat I și muncitor calificat III la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 31 iulie 2019, ora 12:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier I la Serviciul Gestionare Proiecte Fonduri Europene din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 31 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 24 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Biroul Contabilitate din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a două posturi vacante de conducere de natură contractuală de șef serviciul la Serviciul Plan-Exploatare Patrimoniu și șef birou la Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Cluj.
Detalii concurs

05 iulie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 iulie 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier I la Biroul Buget - Prognoze din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 iulie 2019, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 26 iulie 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Tehnic Investiții Achiziții Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași
Detalii concurs

28 iunie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 29 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de șef serviciu la Serviciul Financiar din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare

18 iunie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 10 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de execuție de natură contractuală de muncitor calificat IV la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Carei Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Satu Mare.
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa

06 iunie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 01 iulie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de execuție de natură contractuală de consilier IA la Compartimentul Personal Explotare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Călărași
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba interviu

03 iunie 2019

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 19 iunie 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Financiar din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba interviu
Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 19 iunie 2019, ora 11:30, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Plan - Exploatare, I+R, Tarife din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba interviu
Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 26 iunie 2019, ora 12:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de șef serviciu la Serviciul I.T. din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba interviu
Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 26 iunie 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier juridic I la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Detalii concurs
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate proba interviu
Rezultate finale